Strategic priorities 

Tā Te Papa tirohanga whānui mō āmua

Te huri kē i te ngākau. te hinengaro me te koiora

Ko te huri kē i te ngākau, te hinengaro me te koiora, te tirohanga whānui a Te Papa mō āmua.. Tā te muhiama,he tū hei wāhi whakapuaki i te rerekētanga ki Aotearoa. Ko tāna he āwhina i ngā iwi ki te waihanga i ō rātou mahara mō te ao, mā te whāwhā me te titiro ki whakaaro kē, kia āhei rātou te mahi mai i runga i te mōhio.

Kei ōna whakapono mō te ako, te ngākau o te tirohanga whānui me te rautaki a Te Papa. Ko te tumanako mā te pānga atu ki Te Papa, ka kaikā te tangata ki te ako, ā, ka tau pai aua akoranga ki Aotearoa me te ao. 

I te whakarite o te tirohanga whānui me te rautaki, mārama ai a Te Papa kei te hīkoi a ia i te whenua ora, toronga rerekē. Kei muri i ngā mahi katoa a Te Papa ko te mārama o te wāhi nui ki te tangata whenua me ērā atu tāngata kua noho nei ki Aotearoa.

Te Papa's vision for the future

Changing hearts. Changing minds. Changing lives.


Te Papa’s vision for the future is to change hearts, change minds, and change lives. The Museum’s role is to act as a forum for change in Aotearoa New Zealand. It is to help people form ideas about the world, through experiencing and sharing different perspectives, so that they can take action from an informed position.

At the heart of Te Papa’s vision and long-term strategy is its philosophy of learning. The aim is that all experiences in Te Papa engage and inspire people, and help them to learn how they can have a positive impact on Aotearoa New Zealand and the world.

In developing the vision and long-term strategy, Te Papa recognises that it is operating in a dynamic and diverse country. All Te Papa’s activities are informed by an awareness of the value and significance of tangata whenua (original people of the land) and all other peoples who have made Aotearoa New Zealand home.

Ngā rautaki matua

Hei whakaatu i ngā tuakiri o Aotearoa, i muri, i nāianei, ki āmua, mō te motu me te whaiao, ka taka tuatahi ko ēnei e whai ake nei.

Te uru ki ngā wāhanga katoa   

Ka tuaritia e Te Papa āna kohinga, pukenga, mōhiotanga ki ngā hapori whānui huri noa i Aotearoa me rāwāhi.

Hei wāhi whakapuaki mō āmua

I tana tū hei kaihautū tikanga, pūkenga hoki, ka tohua e Te Papa ngā ara ki āmua mā te whakahaere, te whakatau, me te whakataki i ngā taupatupatu, e titiro ai ki ngā take whānui o te wā.

Te whakanoho i ngā taonga

Kei te whatumanawa o ngā mahi a te Muhiama ko te kaitiakitanga o ngā taonga.

Strategic priorities

To reflect New Zealand’s identities, past, present, and future, both nationally and internationally, Te Papa will prioritise the following.

Accessing all areas

Te Papa will share its collections, skills and knowledge with the diverse communities across Aotearoa New Zealand and overseas.

Being a forum for the future

As a cultural and intellectual leader, Te Papa will signpost pathways to the future by initiating, hosting and engaging in debates that explore a wide range of contemporary issues.

Housing the treasures

Taonga (treasures), within the guardianship of Te Papa will be at the heart of the Museum’s activities.

Hei tiaki i ngā taonga, atawhai i te hōrapa, te pākikī me te taupatupatu, ka tau tuatahi ēnei i Te Papa.

Tiaki i te ao

Ka toro atu a Te Papa mā te whakahaere rangahau koi, mā te whakaatu me te whakawhitiwhiti kōrero, me te whakatauira i ētahi mahi ngāwari ki te taiao,he kakama, he māmā te rau atu, he hiki i te hinengaro.

Hei honohono tangata

Ka whakamahia e Te Papa te akoranga hei mahi hopu i te hinengaro, hei mahi whakangahau. Ka whakatūria e Te Papa ngā tikanga teitei rawa kia noho ēnei mahi hei mahi pārekareka.

Mana taonga | te hora i te mana

Ka tuaritia e Te Papa ngā whakataunga ki ngā iwi, ngā hapori, me ngā tangata takitahi, i runga i te whakaaro nui mō te manaaki me te mōhio ki a rātou taonga.

To preserve taonga (treasures), and nurture exploration, curiosity and debate, Te Papa will prioritise the following.

Saving the planet

Te Papa will engage and excite by conducting leading edge research and by communicating and modelling environmentally responsible practices that are smart, accessible, and inspiring.

Connecting with people

Te Papa will make learning an engaging and entertaining experience. Te Papa will set the highest possible standards for an integrated and welcoming experience.

Mana taonga I sharing authority

Te Papa will share decision-making with iwi (tribes), communities, and individuals with respect to managing and understanding their taonga (treasures).

Hei tāpae, ako, whakamana, ka whakaaro tuatahitia ēnei e Te Papa.

Te haere mati

Ka whakamahia e Te Papa āna hangarau whakawhitiwhiti hei whakatinana i āna rautaki whakaaro tuatahi.

Te arotake

Ko ngā akoranga puta i ngā mahi, e whai wāhi ana ki Te Papa mō te ako ngātahi, ā, ko tōna oranga kei roto i ngā ringa o ngā kaimahi hei whakawhanake..

Te whakapā mai 

Mōhio ai a Te Papa he ara rua te whakawhitiwhiti, a, he mea hanga i runga i te whakapono me te māramatanga.

To invest, learn and empower, Te Papa will prioritise the following.

Going digital

Te Papa will use communication technologies to achieve its strategic priorities.

Keeping fit

Te Papa will recognise that every experience is an opportunity for shared learning and that its future depends on the continuous development of its staff.

Staying in touch

Te Papa will be aware that communication is two-way, and built on trust and transparency.

Kia angitu te pakihi Te Papa, ka whakaaro tuatahitia ēnei.

Te tau ki te mahi

Ka angitu a Te Papa i te mahi hokohoko, he māhorahora hoki tōna āhua, ā, he mārō āna tikanga pakihi.

Kōrerotia a tātou kōrero

Mā te pai tonu o te whakapuaki, ka noho ko Te Papa anō tana kaitautoko mō te muhiama, te wharetoi, me te wāhanga tuku iho.

Te whakatipu kaihautū tuturu Building sustainable leadership

Ka wawe, ka ngāwari, ka kakama ngā tikanga, ngā mahi me ngā whakataunga a Te Papa. 

To be a successful business, Te Papa will prioritise the following.

Getting down to business

Te Papa will be commercially successful, entrepreneurial by nature, and disciplined with its business processes.

Telling our story

Te Papa will be a persuasive and inspiring advocate on its own behalf and that of the museum, gallery, and heritage sector.

Building sustainable leadership

Te Papa will be proactive, flexible, and nimble in its systems, processes, and decision-making.