Karanga Aotearoa Repatriation team in July 2009

Karanga Aotearoa Repatriation Programme 

Ko te whāinga o te Karanga Aotearoa Repatriation Programme he whakahoki mai ki ngā iwi o konei, ngā kōiwi Māori me ngā kōiwi Moriori kei ngā whare whakaatu i rāwāhi. Mahia ai tēnei mahi e Te Papa mō te Kāwanatanga nāna te pūtea. Ko te iwi tonu kei te hāpai i te kaupapa nei.