Stakeholder feedback 

Ngā urupare a ngā kaipānga mō te tirohanga whānui me ngā take matua o te rautaki

Stakeholder feedback on Te Papa's vision and strategic priorities

Kei te mihi te Poari rātou ko te Rangatira Whakahaere ko te Kaihautū o Te Papa ki ngā kaipānga i tuku whakaaro nui, tuku tohutohu mai, ka whakatakoto hei tono mō te tirohanga whānui me te rautaki wā roa.

I tirohia ngā whakautu katoa i te whakawhāititanga o te tirohanga me te rautaki wā roa. Waimarie a Te Papa nā ngā urupare i āwhina tana tirohanga, ka tautokona e te Poari, koia kei te whiriwhiri i ngā hiahia me ngā wawata o ngā kaipānga maha. 

Tirohia te tirohanga a Te Papa mō āmua

Kei te wātea i konei te kape kapi o te 74 whārangi pūrongo a ngā kaipānga.

Te Papa’s Board, Chief Executive and Kaihautū wish to acknowledge the valuable insights and suggestions made by the many stakeholders who took time to make a submission on the proposed vision and long term strategy.

All comments were considered in further refining the vision and long term strategy. Thanks to your feedback Te Papa has developed a vision, endorsed by the Board, which considers the needs and expectations of its many stakeholders. 

View Te Papa’s vision for the future

A full copy of the 74 page stakeholder consultation report is available here.

Whakarāpopoto whāiti

Whakatakoto ai tēnei pūrongo i te mahi whakawhitiwhiti ki ngā kaipānga me ngā kitenga o te kaupapa Envisioning the Future. Ko tā te kaupapa Envisioning the Future, he tātari i ngā ūara, te tirohanga whānui me ngā anga whakahaere. I tēnei wāhanga o ngā whakahaere, he wāhi nui tō te whakawhitiwhiti ki ngā kaipānga.

Ko te pūtake o tēnei wāhanga o te kaupapa Envisioning the Future he tāpae ki mua i ngā kaipānga te tirohanga whānui me te rautaki hei kimi i ō rātou whakaaro mō te tono tuhi. I kōwhiria ngā kaipānga me he hononga kaporeihana, rautaki, kāwanatanga rānei ō ratou ki Te Papa, ā, he āhei anō rātou ki te urupare mōhio mai.  Ko ngā kaipānga nei, i tonoa kia tuku mai i ō rātou whakaaro mai i ō rātou huihuinga, mai i te i mēra, te poutāpeta me te ipurangi. .

Ko te 150 ngā kaiwhakautu katoa nō te 75 rōpū (tae atu ki Te Papa).

O roto i ngā kaiwhakautu ko ēnei:

 • 68 ngā rōpū (88 ngā kaiwhakautu) nō te rārangi kaipānga i wehea mai kia urupare ki te tono mō te tirohanga whānui me te rautaki wā roa.
 • e 4 ngā tangata e mahi ana mō tētahi rōpū whai pānga i tuku mai i ō rātou ake whakatakotoranga;
 • e 9 ngā tangata kāore i runga i te rārangi kaipānga; ā,
 • 49 ngā kaimahi nō Te Papa.

Ko te tokomaha i tautoko i te tirohanga whānui me te rautaki wā roa. Engari, ahakoa tautoko ai ngā kaipānga i te tono, āhua nui ngā urupare i pātai mehemea ka taea e Te Papa te whakatinana i te tono o te tirohanga whānui me ngā rautaki wā roa.

Nā reira, he nui ngā whakaaro o ngā kaipānga i hāngai ki me pēhea e taea ai e Te Papa te tirohanga whānui me ngā rautaki wā roa, ā, me te tohu atu he aha hei whakapainga ake, hei mahinga hoki mā Te Papa

Ko ngā take matua i ara ake i te Wāhanga Tuatahi: : Impact on the Nation he hāngai ki te pātai, he aha te mahi nui mā te muhiama o Te Papa. Anei ētahi o ngā kaupapa :

 • kia piki ake te urunga iho,me te mahi tahi i waenganui i ngā kaipānga me Te Papa,
 • mehemea kei a Te Papa te kaha kia tū hei kaiarataki pukenga, ā, me pēhea hoki te whakarite i te rangahau
 • kia piki ake te mōhio mō te whakahaere i ngā taonga me ngā kohinga, ā,
 • kia mārama he aha te wāhi o Te Papa hei wāhi akoranga.

Ko ngā take matua i ara ake i Wāhanga tuarua: Developing Te Papa he hāngai ki te te hanganga o Te Papa.  Anei ētahi o ngā kaupapa:

 • te nui whakaharahara o te tipu o te tirohanga mati ki ngā kohinga me ngā whakaaturanga a Te Papa,
 • kia pai ake te whakawhitiwhiti i rōwhare me a waho tae atu ki ngā whakahaerenga mahi
 • kia tū te hiahia ki te mahitahi me ētahi atu rōpū hei whakawhanake i Te Papa me te wāhanga muhiama, ā,
 • kia tū te hiahia ki te mahitahi me ētahi atu rōpū kia kitea kei te whakareia ngā tāpaetanga ki roto i te wāhanga.

I tae mai anō ētahi atu urupare mō te tirohanga whānui me te rautaki wā roa. I puta ake i te nuinga o ēnei whakaaro, ētahi take kāore i āta tirohia i roto i te tono tuhi. Ko ētahi o ēnei take ko te wāhi ki ngā ‘toi’ me ngā whakaratonga a Te Paerangi; ko ngā māharahara kāore i te hāngai pū ki te ao whānui, me te māharahara ki te tikanga o “Te Huri kē i te ngākau, te hinengaro me te koiora"

Executive summary 

This report documents the stakeholder consultation process and findings of the Envisioning the Future project. The Envisioning the Future project aims to re-assess Te Papa’s values, vision, strategies and organisation frameworks. Consultation with stakeholders is an essential and valuable stage in this process.

The purpose of this stage of the Envisioning the Future project was to present the proposed vision and long-term strategy to stakeholders and to seek their feedback about the document. Stakeholders were selected on the criteria of having corporate, strategic, or governance relationships with Te Papa and having the capacity to provide well-informed feedback. The selected stakeholders were invited to provide their views by a number of methods including through meetings, by email, by post, and online.

In total 150 respondents provided submissions from 75 organisations (including Te Papa). The respondents comprised of:

 • 68 organisations (88 respondents) that were from the list of identified stakeholders who had been invited to comment on the proposed vision and long-term strategy. 
 • 4 individuals who were employed by an identified stakeholder organisation who made personal submissions;
 • 9 individuals who were not on the list of identified stakeholders; and
 • 49 Te Papa staff members

The feedback was generally supportive of Te Papa’s vision and long-term strategy. However, whilst stakeholders supported what was proposed, there were many comments which questioned whether Te Papa had the capacity to achieve the proposed vision and long-term strategies. Many of the suggestions provided by stakeholders therefore focused on how Te Papa could achieve the proposed vision and long-term strategies and by noting what Te Papa needs to improve and address. 

The key issues which were raised in Part One: Impact on the Nation were primarily related to what Te Papa’s purpose as a museum is. Some of the themes included:

 • the need for improved access and increased collaboration between stakeholders with Te Papa,
 • whether Te Papa has the capacity to be an intellectual leader and how research could be developed,
 • the need for improved understandings of taonga and collection management, and
 • the need to clarify what Te Papa’s purpose as a place for learning is.

The key issues raised in Part Two: Developing Te Papa were mostly in relation to Te Papa’s organisational structure. The themes included:

 • the development of the digital vision as important to Te Papa’s collections and exhibitions,
 • the need to ensure there are good internal and external communications and work-processes,
 • the desire to collaborate with other organisations to develop Te Papa and the museum sector, and
 • the desire to collaborate with other organisations to ensure investments into the sector are leveraged in the best way possible.

Additional comments were also received about the vision and long-term strategy. Most of these comments raised issues which were perceived as not clearly addressed in the document. These included the role of “art” and National Services Te Paerangi, concerns that it lacks an international focus, and uncertainty about the meaning of “Changing Hearts, Changing Minds, Changing Lives”.

Read the report summary

Read the full report

Download the report (pdf, 447 KB)

Back to Te Papa's vision for the future

Read the report summary

Read the full report

Download the report (pdf, 447 KB)

Back to Te Papa's vision for the future