Helping your students get the most from their Te Papa visit 

Hei tiki (pendant in human form) 1700-1847, Maker unknown. Oldman Collection. Gift of the New Zealand Government, 1992. Te Papa
Hei tiki (pendant in human form) 1700-1847, Maker unknown. Oldman Collection. Gift of the New Zealand Government, 1992. Te Papa

Te whakaako me te ako ki ngā taonga e puritia ana i Te Papa

Ka kitea i konei ētahi tohutohu māu mō te whakamahi i Te Papa Tongarewa hei taputapu akoranga, hei rauemi akoranga anō hoki. He tino rauemi whai tikanga ngā whare pupuri taonga pēnei i Te Papa Tongarewa mō ngā rōpū ārahi i a rātou anō, engari he rerekē ngā huarahi whakamahi o tēnei momo rauemi i ō te kura.

‘Ehara i te mea me haere he akoranga, me whakaputa koe i ō mōhiotanga katoa, me hora e koe ngā whakautu katoa rānei. Ko tāu mahi he āwhina i ngā tamariki kia tino piki ai tō rātou mōhiotanga ki te hōhonutanga o ngā whakakitenga kei mua i a rātou, te whakaoho i te mīharo me te kaha ki te wherawhera kōrero hou, ki te patapatai, ki te whakatakoto take nui, ā, ko tētahi hoki o ō mahi he wero i te kaha o ngā tamariki ki te whakaaro.’ - He Tikanga Māori in Museum Education - Discussions at a Museum Education Course held at Frank Lopdell Centre in 1985.

Ko te tikanga pai rawa, he whakamahi i ngā pātai e noho puare ana. Mā ēnei ka taea e ngā akonga te whakamahi pūkenga wānanga hōhonu, me te hanga hononga matawhaiaro ki ngā taonga i Te Papa.

Me tīmata koe i te titiro ki te taonga, ka tāpiri ai i ngā pātai mō taua taonga. Me whakakōrero i ngā ākonga, mā ngā pātai whānui nei ngā whakautu e taea ai e ngā akonga te hanga i ā rātou whakamārama ake. Whakapakaritia ēnei hononga ki ngā pātai e noho puare ana, mā ēnei ka hoki anō ngā mahara o ngā ākonga ki ā rātou tirohanga ake.

Ahakoa rā, he rerekē ngā tikanga whakaako mō tēnā reanga, mō tēnā reanga. Kei raro iho nei ētahi tohutohu mō te whakamahi i Te Papa Tongarewa hei rauemi akoranga, mō ia reanga, mō ia reanga.

Ngā tikanga mō ngā ākonga i raro i te rima tau

He pākiki tonu te tamariki i raro iho i te rima tau, nā reira he tikanga pai te mau mai i a rātou ki te Papa Tongarewa. Ka auau ana ngā haerenga mai kia rumakina ki ngā āhuatanga o Te Papa Tongarewa, ka kaha atu tā rātou hoki mai ki ngā whare pupuri taonga me ngā taonga o roto, i ō rātou rā i te ao nei.

He mea nui kia maumahara koe kia kaua e whānui kē atu te akoako ki tua atu o ngā meka taketake. Ko ngā pānga ā-ngākau kē te mea nui mō tēnei reanga. Ka taea e ngā kaiako te whakamahi i Te Papa Tongarewa kia tutuki ētahi whāinga mātauranga, tae noa ki te āwhina i ngā tamariki kia:
· whakawhanaunga atu ki te tangata kē, tamariki atu, pakeke atu, i tētahi whare, i waenga āhuatanga āhua tauhou hoki ki a rātou
· ako i ngā whanonga e hāngai ana mō te torotoro ki tēnei mea te whare pupuri taonga
· te whakapakari i ō rātou pūkenga whakarongo, whakaaroaro hoki
· whakawhānui i ā rātou rārangi kupu
· mōhio ki te ngā taonga rerekē, kia tupu ai te pūmanawa e mōhio ai rātou he aha te rerekētanga o ngā taonga nā te ringa tangata i tārei, me ngā taonga o te aotūroa.

Ki runga ano

Ngā tikanga mō ngā ākonga mai i te 5-9 tau

Mō ngā ākonga i waenganui i te rima me te iwa tau, e ako nei i ngā pūkenga taketake mō ngā mahi o ngā tau whai i muri, he tino rauemi ako whakamīharo a Te Papa Tongarewa. Kei te ahu whakamua ngā ākonga, mai i te tākaro, ki te akoako i ngā mahi me ngā pūrākau e noho tahi nei ki tēnei mea te taonga, waihoki te tangata. Kua tīmata tēnei reanga ki te tūhura, otirā kua kaha ake te wānanga e tino kitea ai te nohonga tika o te taonga me te pūrākau i ō rātou hinengaro.

Engari, kei te whakaū haere tonu te kaha ki te noho ki te whakaaro. Kia nui tonu ngā mahi whāwhā ā-ringa i ngā taonga me ngā pūrākau ina toro mai ki te Tapa Tongarewa, mā te pēnei e oho tonu ai ō rātou whakaaro.

Ngā tikanga mō ngā ākonga mai i te 9-13 tau

Kua āhei ngā ākonga i waenganui i te iwa me te tekau mā toru tau te ruku ki ētahi akoranga hōhonu kē atu, nā te mea kua āhua mōhio rātou ki te mahi ki ngā ahurea ā-matū. He nui tonu ngā whāinga wāhi o Te Papa ki te whakapakari i ēnei akoranga, otirā ko ngā whakakitenga mātanga tonu nei ngā whakakitenga papai, pēnei i Awesome Forces, i Mana Pasifika rānei.

Ka taea hoki e ngā kaiako o ngā reanga 5-9 me 9-13 te whakamahi i Te Papa Tongarewa kia tutuki ētahi whāinga mātauranga, tae noa ki te āwhina i ngā tamariki kia:

  • whakapakari i ō rātou pūkenga whakarongo, whakaaroaro hoki
  • te whakapakari i ō rātou pūkenga rangahau, wānanga take hoki
  • te whakawhānui i te pīrangi ki ngā āhuatanga tino hou ki a rātou
  • whakawhānui i ā rātou rārangi kupu
  • te whakapakari i ō rātou pūkenga whakamārama, me ngā pūmanawa tūhono ki ngā taonga i runga i ngā āhuatanga matawhaiaro.

Ki runga ano

Ngā tikanga mō ngā ākonga mai i te 13-17 tau

Mō ngā ākonga i ngā kura tuarua, he tino taonga pai a Te Papa Tongarewa hei taputapu akoranga. I ēnei tau ka taea pea e ngā ākonga ā rātou tūhuratanga me ā rātou rangahau ake te kawe, ā, ka taea hoki e Te Papa Tongarewa te whakarite i ētahi taonga maha mō aua rangahau.

Te tikanga kia āhei ngā ākonga te mahi tika i roto i Te Papa Tongarewa, me te whakamahi i ngā rauemi e noho nei i Te Papa Tongarewa, me ngā rauemi ā-pukapuka o te taiao whare pukapuka o te taiao kura rānei.

Ētahi atu mōhiohio

Hein, George E, 1998. Learning in the Museum. London: Routledge.

Talboys, Graeme K, 2000. Museum Educator’s Handbook. Hampshire: Gower Publishing House.

www.gardnermuseum.org/education/teachingat_text.html

He Tikanga Māori in Museum Education - Discussions at a Museum Education Course held at Frank Lopdell Centre in 1985

Ki runga ano