Kaitiakitanga | Guardianship 

Te Taiopenga o Matariki ki Te Papa Tongarewa

Ka ara ake te kāhui whetū o Matariki i te atapō i te mutunga o te marama o Haratua, i te tīmatanga o te marama o Pipiri rānei. Ka kōhiti te marama i muri mai i te aranga ake o Matariki, koia te Tau Hou Māori.

I ōna rā, he wā tēnei e mahara atu ai ngā tini mate o te tau kua hipa, kātahi ka āta whakarite mō te tau e tū mai nei.  I ēnei rā, kua whakarauora anō a Matariki hei kaupapa whakangahau i te iwi, hei kaupapa whakanui i te reo, i ngā tikanga Māori, me ngā kōrero tuku iho o tēnei whenua. He wā e hui tahi ai te whānau me ngā hoa hei hoki mahara atu ki te tau kua hipa, e anga whakamua ki te tau e haere mai ana.

Kaitiakitanga

Ko te ‘kaitiakitanga’ te kaupapa matua mō tēnei tau, ā, me āta whakaaro he aha te whai pānga o te ‘kaitiakitanga’ ki a tātou? Ki ngā mātua tūpuna, ko ngā atua te orokohanga o tēnei tikanga o te kaitiakitanga. Ko Tāne te kaitiaki o te ngahere me ngā manu. Ko Tangaroa te kaitiaki o te moana me ngā koiora katoa o te waitai. Arā atu, arā atu ngā kaitiaki, otirā, ngā atua mō tēnā, mō tēnā wāhi o te ao Māori.  

Tērā ētahi atu momo kaitiaki o te ao Māori, ko ngā manu o te ngahere, ko ngā ika a Tangaroa, arā noa atu ngā momo, ko tā rātou mahi he whakaoho i a tātou ki tētahi tūāhuatanga mōrearea. He karere ētahi, he whakamōhio i a tātou mō tētahi tūāhuatanga, pērā i te matenga o tētahi whanaunga.

I ēnei rā, ko te tikanga e mōhio whānuitia ana mō te ‘kaitiakitanga’, ko tō tātou hono, ko tō tātou tiaki i te taiao. Ki te Māori, he whakapapa tō ngā āhuatanga katoa o tōna taiao, koia te taura e here ana i a tātou katoa. Me āta tiaki i tō tātou nei taiao, ki te kore, kua raru tātou katoa.

Whakanuia a Matariki ki Te Upoko-o-Te-Ika! Āta wānangahia tēnei pātai, he aha te whai pānga o te kaitiakitanga ki a koe?

Matariki Festival at Te Papa

The star cluster Matariki (also known as the Pleiades) appears in the dawn sky above Aotearoa New Zealand in late May or early June. The new moon following the rising of Matariki signals the Māori New Year.

Customarily, this was a time to remember the deceased of the past year and to plan for the next year. Today, Matariki has been revived as a celebration of people, culture, language, spirituality, and history. It is a time for whānau (family) and friends to come together to reflect on the past 12 months and look towards the year ahead.

This year’s theme

The theme of this year’s festival, ‘kaitiakitanga’ (guardianship), gives us an opportunity to think about our role as guardians. For Māori, the atua (gods) were the first guardians. They included Tāne, guardian of the forests and birds, and Tangaroa, guardian of the sea and all its abundant life forms.

Māori also have kaitiaki (guardians) in the form of birds and other animals, which protect us by warning us of danger. Some animals are messengers, letting people know that a relative has passed away.

Today the most common understanding of kaitiakitanga is that of our relationship with the environment. The environment is seen as a living taonga (treasure). As guardians, we must protect the environment because all life is connected.

Celebrate Matariki with us throughout the greater Wellington region, Te Upoko-o-Te-Ika. Have a think about our theme: In what way are you a guardian?